یکی از پروژه های در حال احداث توسط هلدینگ سلیمانی فر شهرک باغ ویلایی پرنیان واقع در شهر جدید شیرین شهر است که بخش عمده از این شهرک با سرمایه گذاری این هلدینگ در حال اجرا می باشد ، شروع سرمایه گذاری و اجرای عملیات : ۱۳۹۷ تا کنون

نمایی از محوطه سازی خیابان ورودی و گیت حراست شهرک باغ ویلایی واقع در شهر جدید شیرین شهر

شهرک باغ ویلایی پرنیان

شهرک باغ ویلایی پرنیان

ویلا های به اتمام رسیده در محله ویلایی پرنیان

اجرای دیوار دور سفال و سفال برجسته